Bursa aile terapisi, Bursa çift terapisi. Aile sosyal sistemin temelidir. Bu sebeple aile üyeleri ait olmanın, etkileşimin ne olduğunu aileden öğrenir. Ailede ortaya çıkan sorunlar ve işlevi olmayan davranışlar aile içerisinde çatışmadan, hayal kırıklıklarından veya aile içerisinde kabul görememekten kaynaklanır. Ailede sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilmek için; birlikte kararlar vermek, görüşmeler yapmak, işlevsiz davranışları değiştirmek konusundaki becerilerini iyi kullanmaları gerekmektedir. Aynı şekilde ailedeki sınırlar, özellikle yakın ilişkilerdeki sınırlar ve aile kuralları önemlidir. Bu sınırlarla aile üyelerinin sosyal rollerini belirlemeli, ailenin iletişim olguları fonksiyonel hale getirilmelidir. Bu anlamda aile terapisti bursa şehrinde oldukça da yaygın bir alandır ve aileler bu konuda yardım almaktan çekinmez.

aile terapisi
Bursa aile ve çift terapisi

Aile Terapisi Size Ne Katar?

Çift ve aile terapisinde amaç, aile içerisindeki ve çiftler arasındaki çatışmaları, anlaşmazlıkları, yaşanan zorlu süreçleri ele alarak daha işlevsel davranışlara dönüştürerek çatışmaların çözülmesini hedefler. Bu çatışmaları çözerken her aileye uygun farklı teknikler geliştirir. Aile terapisti ailelere ödevler vererek daha işlevi olan davranışların pekişmesini ve bu davranışları edinirken ilişkiye etki eden olumlu geri dönütlerin üzerinde durur. Bu şekilde aile ihtiyacı olan bu yeni iletişim şeklinden ve  davranış kalıplarından fayda gördükçe pekiştirir ve hayatına adapte etmeye başlar. Aile ve çiftlerle olan çalışmalar uzun vadede olumlu etkiler sağlar. Terapiye katılan bireylerin birbirlerini aile terapisinden sonra birbirlerinin bilmedikleri özelliklerini öğrendikleri ve birbirlerini daha iyi tanımaya başlandıkları da gözlenir. Birbirleri ile kurdukları bağ derinleşerek kuvvetlenir.

Bu şekilde aileler başvurdukları aile terapistine sadece var olan sorunu çözmek için değil, ileride oluşabilecek yeni sorunlarla da nasıl başa çıkacağını öğrenerek kalıcı çözüm sağlamış olur.

Aile ve Çift Terapisi Nasıl Yapılmaktadır?

Aile ve çift terapisi, aileler ve çiftlerin dinamiğine göre kullanılan tekniğin değiştiği bir alandır. Farklı olan bu yöntemlerde aile üyeleri ihtiyaca göre aynı seansta bir araya gelirken, aile üyelerinde bir ve ya ikisini ya da çiftleri tek tek de görebilir.

Çocuğun merkezde olduğu aile terapisi uygulamalarında, çocukları oyun terapistleri, okul öğretmenleri, okul rehberlik hizmetleri ile de görüşmeler sağlanabilmektedir. Aile ve çift terapisi genel olarak  50 dk sürmekle birlikte 8 – 24 seans olarak değişkenlik göstererek yapılmaktadır.

Aile terapisi Bursa için özel muayenehaneler ve hastanelerde bu hizmeti alabilirsiniz. Alanda çalışan psikolog, psikiyatrist ve diğer ruh sağlığı çalışanlarının aile ve çift terapisi eğitimlerini ve alanda yeterli lisans eğitimlerini tamamladıklarına dair eğitimlerini sorgulamalısınız.

Aile Terapisti Hangi Alanlarda Hizmet Sağlar?

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Ekonomik problemler
 • İş stresi
 • İhmal, şiddet ve duygusal istismar
 • Ebeveynlik becerilerie yönelik danışma
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik, fiziksel rahatsızlıklarla
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da kapsayan duygusal bozukluklar
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek

Gibi birçok konuda aile terapistine başvurabilirsiniz. Bazı durumlarda da, aile ve çift terapisi yasal olarak önerilmektedir. Mesela aile mahkemelerinde boşanma vb. bazı davalarda önce aile/çift terapisi tavsiye edilir.