Bilişsel davranışçı terapi geçtiğimiz yirmi yılı aşkın süredir terapi alanı için oldukça önemli bir psikoterapi yöntemi olmuştur. Bilişsel davranışçı terapi ile birçok kişi tedavi edilmiş önemli ve heyecan veren sonuçlarla hızlı bir çözüm sunmuştur. Psikolojik bozukluğa sahip bireylere umut veren bu yöntem 1960’ların başında Aaron T.Beck tarafından ‘’bilişsel terapi’’ olarak adlandırılan bir psikoterapi formu geliştirilmiştir.  Aaron T. Beck bu form ile depresyon tedavisi için tasarlanmış, kısa süreli, ‘’şimdiki zaman odaklı’’ olan ve güncel sorunları çözmeye, işlevsiz (doğru olmayan, yanıltan veya yardımı dokunmayan) düşünce ve davranışları değiştirmeye yönelik bir amaç edinmiştir. Bilişsel davranışçı terapi modelinin ortaya çıkışından bu yana farklı kitlelere, geniş çapta bozukluk ve sorunları olan herkese başarılı şekilde uygulanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Bozukluklarda Uygulanır?

 • Yaygın Anksiyete bozuklukları
 • Panik atak
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Depresyon
 • Tik bozuklukları
 • Hipokondriyazis
 • Somatoform bozukluklar
 • Özgül fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Obezite
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Bipolar bozukluk
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Aile terapileri
 • Alkol-madde bağımlılığı
 • Sigara bağımlılığı
 • Uyku bozuklukları
 • Şizofreni
 • Öfke kontrol bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları
 • Çift terapisi ve Aile danışmanlığı

Bilişsel Davranışçı Terapi Seansı Neye Benziyor?

Bilişsel davranışçı terapi de terapi seanslarının yapısı, farklı bozukluklarda benzerlik gösterir fakat yapılan müdahaleler danışandan danışana önemli ölçüde farklılıklar gösterebilir.

İlk seansta;

Hasta ile terapist arasında terapötik ilişki sağlanır ve geliştirilir.

Hastanın duygu durum semptomları belirlenerek geçmiş haftalardaki deneyimleri göz önünde tutularak, hastanın  çözüm için en çok yardım istediği sorun belirlenir. (Bu sorunlar hafta içinde yaşanmış ve gelecekte yaşanma ihtimalinin olduğu ve kaygılandıran sorunlar olabilir.)

Bu sorun hakkında tüm veriler alınarak bilişsel olarak kavramsallaştırarak ( sorunla ilgili bilişsel düşünceleri, davranışları ve hislerini belirlemek) birlikte strateji oluşturulur.

Strateji sorunun kaynağını oluşturan yanlış/işlevsiz düşünce ve davranış biçimini değiştirmeyi içermektedir.

İlk seans sonrasında terapistinizin duygu ve düşüncelerinizi, endişelerinizi ve psikolojik bozukluğunuzu tam olarak anlaması ve en iyi stratejiyi belirlemesi birkaç seans alabilir. Terapistinizle kuracağınız bağ, sizi bilişsel davranışçı terapiden alacağınız faydanın çok daha verimli olmasını sağlar.

Bilişsel Davranışçı Terapiden Tam Verim Almak İçin;

Dürüst ve Açık Olun: Bilişsel davranışçı terapide otomatik olan ve sizi yanıltan düşünceleriniz, duygularınızı da etkileyerek bunu davranışınıza dönüştürürsün. Bu sebeple açık olmanız, seansta sorunları belirlemede ve çözüm üretmede daha faydalı olacaktır.

Tedavi Planınızı Önemseyin: Bazen motiveniz düşebilir. İşlevsiz düşünceleriniz sizi eylemsizliğe iterek tedaviyi aksatmak isteyebilirsiniz. Ama bu tedavide istikrar önemlidir. Bunu yapmak tedavinizi erteleyebilir.

Hemen Sonuç Odaklı Olmayın: Bilişsel davranışçı terapi de süreç herkes için farklı ilerleyebilir. Bazen sürecin kendisi de sancılı geçebilir. Çoğu zaman da sorunlarınızı dillendirmek, onlarla yüzleşmek zorlu duygulardır. Gelişmek için pes etmemeli ve tedaviye devam etmelisiniz.

Verilen Ödevleri Yerine Getirin: Bilişsel davranışçı terapide sorununuza uygun stratejiler planlanarak buna uygun ödevler verilir. (günlük tutmak, kitap okumak gibi) bu ödevleri yaparak seansta öğrendiklerinizi pekiştireceksiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayan Terapisti Nasıl Bulurum?

Bursa psikolog ve psikiyatristler bu alanda eğitim alarak bilişsel davranışçı terapisi uygulamaktadır. Terapistinizi seçerken bilişsel davranışçı terapi eğitimi alıp almadığını, lisans eğitimlerini öğrenmelisiniz.

Burada anahtar rol oynayan madde sizin terapide ihtiyacınızı karşılayacak terapötik ilişkiyi sağlayan yetenekli ve donanımlı psikoterapisti bulmak olacaktır.

Bunun için bursa psikolog listesinden özgeçmişlerine bakarak kendinize uygun psikolog bulabilirsiniz.