Ergenlik dönemi genç bireylerin fiziksel ve ruhsal olarak birçok yönden geliştiği ve değiştiği bir dönemdir. Yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlikte genç, bedensel ve ruhsal değişimlerine ayak uydururken duygusal zorluklar yaşar ve bu zorluklarla bazen başa çıkamayabilir.
Ergen terapisi de gençlerle terapistin iş birliği içerisinde yaşanan bu zorluklarla başa çıkmasını, kendini daha iyi tanımasını, birey olma yolculuğunda kendi istek ve amaçlarının farkına varmasını sağlar. Terapist gence tarafsız olarak farklı bakış açıları sunarak her durumu değerlendirme imkanı sunar.

Ergen Terapisi Kaç Yaşı Kapsar?

Ergenlik dönemi, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak adlandırılır ve 12-18 yaş arası olarak düşünülebilir. Bu yaş aralığı bireylerde değişkenlik gösterebilir. Bu süreçte yapılan çalışmalar ergen terapisi kapsamındadır ve yetişkin terapisinden farklı yöntemler kullanılır.

Ergenlik Dönemi Problemleri Nelerdir?

Özgüven Problemler
Ebeveyn-Ergen Çatışması
Öfke Problemi
Akran Zorbalığı ve Zorbalıkla Baş Etme
Davranışsal Problemler
Arkadaşlık İlişkilerinde Çatışma
Sosyal Kaygı
Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Başarı
Dikkat ve Öğrenme Sorunları
Konsantrasyon Bozukluğu
Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yöntemi
Stres, Kaygı ve Panik Bozukluk
Takıntılı Düşünceler ve OKB
Uyku Problemleri
Beslenme ve Yeme Bozuklukları
Okul Başarısı
Motivasyon Sorunları

Hangi Durumlarda Ergen Terapisine Başvurulmalı?

Ergenlik yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi birçok zorluk barındırır. Bununla beraber duygusal iniş çıkışların fazlaca yaşandığı bir dönemdir ve bazen baş etmesi güçtür.

Ruhsal ve fiziksel değişimlerin beraberinde getirdiği takıntıların ve yaşanan aşırı düzeyde stresin olduğu bu dönemde ebeveynlerin daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerekir. Burada ebeveynler tarafından dikkat edilmesi gereken ergenin günlük hayatta yaşadığı zorluklarla baş edip edemediği olmalıdır. Günlük yaşamını zorlayan durumlar gözlemlenmeye başlandığında konuşmak, anlamaya çalışarak dinlemek iyi bir tavırken uzman desteğine de başlanabilir.

Ergen-Ebeveyn İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Ergenlik döneminden sağlıklı bir yetişkin olarak çıkmak için ebeveynleri ve yakın çevreleri tarafından destek almalıdır. Ergenlik dönemindeki değişime ayak uydurmanın bazı duygusal zorluklarına karşın, ailelerle yaşanan çatışmalar artış gösterebiliyor. Bu süreçte ailelere büyük görevler düşüyor. Aileler de bu değişimlere ayak uydururken bocalayıp kaygılanabiliyor tabi. Ama ergenlerin önellikle bu süreçte ihtiyacı olan en temel şey anlaşılmak oluyor. Ben kimim? Sorusuna cevap ararken sınırlarına, düşüncelerine, kararlarına saygı duyulmasına ihtiyaç duyuyor.

Ergenler için; kendini bulma, kendine yeni rol modeller bulma, sosyal anlamda kendini konumlandırmaya çalışma, sosyal ilişkilerinin ön planda olduğu, arkadaşlık ilişkilerini öncelediği, yalnız kalmaya ve içindeki çatışmaları yatıştırmaya çalıştığı bir dönem. Ve bu dönemde ihtiyaçları olan yargılanmamak, eleştirilmemek ve öğüt verilmemesi oluyor. Bunların aksine içindeki karmaşayla baş edebilmek için sadece dinlenilmeye ve bununla beraber ciddiye alınmaya ihtiyaç duyar. Fikirlerine ve kararlarına saygı duyulduğunu hissettiğinde ancak karşı tarafın fikirlerine açık hale gelir.

Kısaca aileler ergenlik döneminde genci daha iyi tanımaya çalışarak, onun bir birey olduğunu kabul ederek, anlamaya çalışarak, ciddiye alarak, ihtiyaçlarının farkında olarak, geçmiş kuralları içinde bulunduğu döneme göre güncelleyerek, sorumluluk almasını sağlayarak ve sınırlarına saygı göstererek bu dönemin ergen ve aileler içinde sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.