Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel terapi, cinsel terapi eğitimi almış uzman psikolog ve psikiyatristler tarafından cinsel problemler yaşayan bireylere ve çiftlere uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Cinsel işlev bozuklukları genellikle erken dönem yetişkinlikte ortaya çıkarak genelde ‘’cinsel deneyimin arttığı’’ dönemde fark edilir. Cinsel sorunların hepsi psikolojik, biyolojik veya her ikisini de kapsayan nedenlerden oluşabilir. Ayrıca cinsel işlev bozuklukları yaşam boyu ve edimsel (sonradan olan) olabilir. Yaşam boyu olması, aktif cinsel hayatın başlamasından itibaren var olan durumdur. Edimsel (sonradan olma) olması, yaşadığı bozukluktan önce bir süre cinsellik yaşayabildiği anlamına gelir.

Bununla birlikte birçok işlev bozukları durumsal olabilir. Yani bir adam, eşiyle ilişkisinde sertleşme problemi yaşarken, başka bir kadınla bunu durumu yaşamayabilir. Bazı işlev bozuklarında ise kişinin bir partnere bile ihtiyacı olmadan kendi kendine mastürbasyon yaparken ortaya çıkabilir.

Kişiye cinsel  işlev bozukluk tanısı konabilmesi için, bu bozukluğun en az 6 ayı aşan bir süre boyunca tanıyı alacağı bozukluğun semptomlarının birçoğunu karşılaması gerekir.

Kadınlarda Görülen Cinsel Bozukluklar Nelerdir?

Cinsel Terapi Nedir
Cinsel Terapi Nedir

İlişkiye girememe (Vajinusmus)

Cinsel isteksizlik

Cinsel tiksinti

Cinsel uyarılma bozukluğu

Orgazm olamama (anorgazmi)

Ağrılı cinsel ilişki (disparoni) kadınlarda görülen en yaygın cinsel bozukluktur. Cinsel isteksizlik ve orgazm olamama kadınların yaşadığı en sık cinsel sorunlardır. Bir uzmana ihtiyaç duyularak en sık başvurdukları bozukluk ise vajinusmustur.

Erkeklerde Görülen Cinsel Bozukluklar Nelerdir?

Sertleşme (ereksiyon) bozukluğu

Erken boşalma (prematür ejakülasyon)

Geç boşalma

Düşük cinsel istek bozukluğu erkeklerde görülen en yaygın cinsel bozukluktur. Erken boşalma ve cinsel isteksizlik en sık görülen cinsel bozukluktur. İlaç ve psikoterapi ile tedavi edilir. İleri düzeyde ve organik kökenli olan cinsel bozuklar için bazen cerrahi mudaheleler gerekebilir.

Cinsel Terapi Kim Tarafın ve Nasıl Uygulanır?

Cinsel terapinin amacı, cinsel bozuklukları için başvuran birey ve çiftlerin, psikolojik kökenli sorunlarına çözüm bulmaktır. Cinsel terapi bu alanda eğitim almış psikolog, aile danışanları ve psikiyatristler tarafından uygulanmaktadır. Bu tedaviyi uygularken başlıca yöntemler;

Bilişsel davranışçı terapi

Çift terapi

Evlilik terapisi

Cinsel terapi

EMDR

Bireyin veya çiftin ihtiyacına göre ayrı ayrı ya da birlikte uygulanabilir.

Cinsel bozuklukları nedeniyle başvuran bireylerin ve çiftlerin terapistlerinin verdiği ödevleri yerine getirmeleri, tedaviyi olumlu anlamda hızlandırarak olumlu sonuçlar kazanırlar.

Bursa çift terapisi uzmanları, psikologlarını ve bu alanda çalışan uzman ruh sağlığı çalışanlarını aldıkları eğitime göre çok kolayca ulaşabilirsiniz.

Cinsel Sorunlar Neden Ortaya Çıkar?

Cinsel bozuklukların ortaya çıkmasında birçok faktör etkin olabilir. Toplumda öğrenilen yanlış düşünceler, yetiştirilme tarzımız, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde edinilen bilgiler, kültürel faktörler ve dini inançlar bu faktörler arasındadır. Psikolojik tarafı kadar biyolojik tarafı da önemlidir ve cinsel sorunların ortaya çıkmasında önemli roller oynar. Örneğin kadınlarda görülen cinsel isteksizliğin biyolojik sebebi hormonal düzensizlikler olabilirken erkeklerde ileri yaşlarda görülen sertleşme bozukluğunun temelinde nörolojik sorunlar ve diyabet yatar.

Cinsel Terapi İle İyileşen Bozukluk Tekrar Eder Mi?

Cinsel terapiye gelen birey ve çiftlerin en çok merak ettikleri bir diğer konu ise yaşanılan cinsel bozukluk tekrar eder mi?

Cinsel terapi,  bu alanda eğitimlerini tamamlamış uzman psikologlar tarafından verilen ve bu bozukluk tamamen iyileştikten sonra terapiyi sonlandırılan bireyin, aynı sorunu tekrar yaşaması söz konusu değildir.

Tamamen iyileşmek için yarım bırakmadan, aksatmadan devam etmeli ve verilen ödevleri yerine getirmelidir. Aksi halde yaşanan hayal kırıklığı ve kaygının yükselmesi ile yarım bıraktıkları tedaviye başlayan hastanın tedavisi daha uzun sürebilir.