Otizm ve Kaygı Bozukluğu: Görünmeyen Bağlantı

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal iletişim ve etkileşimde zorluklarla karakterize edilen bir sinir gelişimsel bozukluktur. Otizmli bireyler, duyusal işleme, rutin ve değişime karşı hassasiyet gibi farklı alanlarda da zorluklar yaşayabilirler. Bu zorluklar, otizmli bireylerde kaygı bozukluğu riskini de artırmaktadır.

Kaygı Bozukluğu Belirtileri Otizmli Bireylerde Nasıl Görülebilir?

Otizmli bireylerde kaygı bozukluğu belirtileri, tipik gelişim gösteren çocuklarda görülenlerden farklı şekilde ortaya çıkabilir. Olası belirtiler şunlardır:

 • Sözsüz iletişimde zorluk: Mimik ve jestleri yorumlamada veya kendi duygularını ifade etmede zorlanma
 • Tekrarlayan davranışlarda artış: Stereotipi davranışlar, kaygıya karşı bir başa çıkma mekanizması olarak görülebilir.
 • Uyku problemleri: Uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorlanma
 • Duyusal hassasiyetlerde artış: Gürültü, ışık veya dokunsal uyaranlara karşı aşırı tepki verme
 • Sosyal ortamlardan kaçınma: Arkadaş edinme veya sosyal aktivitelere katılma konusunda isteksizlik
 • Saldırganlık veya öfke patlamaları: Kaygı ve stres ile başa çıkmada zorlanma
 • Dikkat ve konsantrasyon problemleri: Dikkatin dağılması ve odaklanmada zorlanma
 • Mide bulantısı, karın ağrısı veya baş ağrısı gibi fiziksel belirtiler

Otizm ve Kaygı Bozukluğu Birbirini Nasıl Etkiler?

Otizm ve kaygı bozukluğu, birbiriyle bağlantılı ve birbirini etkileyen iki durumdur. Otizmli bireylerde kaygı bozukluğu:

 • Sosyal etkileşimi ve iletişimi daha da zorlaştırabilir.
 • Duyusal işleme problemlerini daha da şiddetlendirebilir.
 • Rutin ve değişime karşı hassasiyeti artırabilir.
 • Öğrenme ve akademik başarıyı engelleyebilir.
 • Depresyon ve diğer ruhsal bozukluklar için risk oluşturabilir.

Tanı ve Tedavi

Otizmli bireylerde kaygı bozukluğu tanısı, bir psikiyatrist veya psikolog tarafından değerlendirme yoluyla konulur. Tanı konduktan sonra, bilişsel-davranışçı terapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonu gibi farklı tedavi yöntemleri kullanılabilir.

Ebeveynlere Öneriler

 • Çocuğunuzun kaygı belirtilerini gözlemleyin ve bir uzmana danışmaktan çekinmeyin.
 • Çocuğunuzun kaygı ile başa çıkmasına yardımcı olacak beceriler kazandırmaya çalışın.
 • Çocuğunuzun rutinini korumaya ve değişime karşı onu hazırlamaya özen gösterin.
 • Çocuğunuzun duygularını anladığınızı ve ona destek olduğunuzu gösterin.
 • Okul ve diğer ortamlarda gerekli desteği alabilmesi için öğretmenler ve diğer profesyonellerle iş birliği yapın.

Otizm ve kaygı bozukluğu, birlikte ele alınması gereken iki önemli durumdur. Erken tanı ve doğru tedavi ile otizmli bireyler kaygı ile başa çıkmayı öğrenebilir ve daha mutlu ve daha üretken bir yaşam sürebilirler.