Psikolojik Testler Nelerdir?

Psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ölçme araçlarıdır. Bu testler önceden yapılandırılmış şekilde uygulanmaktadırlar.

Psikolojik testler, farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Örneğin, bireylerin zeka düzeylerini, kişilik özelliklerini, öğrenme güçlüklerini, psikolojik sorunlarını veya mesleki ilgilerini ölçmek için kullanılabilirler. Psikolojik testler, bireylerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek değerli araçlardır.

Psikolojik Testlerin Türleri

Psikolojik testler, farklı kriterlere göre sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma, testlerin ölçtüğü değişkeni temel almaktadır. Bu sınıflandırmaya göre, psikolojik testler şunlardır:

 • Zeka testleri: Bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçen testlerdir. Zeka testleri, genel zeka düzeyini, sözel zeka düzeyini, performans zeka düzeyini veya belirli bir alandaki beceriyi ölçebilir.

Zeka testleri

 • Kişilik testleri: Bireylerin kişilik özelliklerini ölçen testlerdir. Kişilik testleri, bireylerin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve değerlerini ölçebilir.

Kişilik testleri

 • Öğrenme testleri: Bireylerin öğrenme güçlüklerini ölçen testlerdir. Öğrenme testleri, okuma, yazma, matematik, görsel-uzamsal düşünme veya işitsel-dilsel anlama gibi belirli alanlarda öğrenme güçlüklerini ölçebilir.

Öğrenme testleri

 • Psikolojik değerlendirme testleri: Bireylerin psikolojik sorunlarını ölçen testlerdir. Psikolojik değerlendirme testleri, depresyon, anksiyete, psikoz veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi belirli psikolojik sorunları ölçebilir.

Psikolojik değerlendirme testleri

 • Mesleki ilgi testleri: Bireylerin mesleki ilgilerini ölçen testlerdir. Mesleki ilgi testleri, bireylerin hangi mesleklere ilgi duyduğunu ve bu mesleklerde başarılı olma potansiyelinin olup olmadığını ölçebilir.

 

Mesleki ilgi testleri

Psikolojik Testlerin Uygulanması

Psikolojik testler, alanında uzman bir psikolog veya psikolojik danışman tarafından uygulanmalıdır. Testin amacına ve testin özelliklerine göre, testin uygulanması 15 dakika ile 2 saat arasında sürebilir.

Psikolojik testlerin uygulanması sırasında, testin uygulama kurallarına uyulması önemlidir. Bu kurallara uyulmaması, test sonuçlarının güvenilirliğini etkileyebilir.

Psikolojik Testlerin Yorumlanması

Psikolojik testlerin yorumlanması, testin amacına ve testin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, psikolojik testlerin yorumlanması için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Testin puanları hesaplanır.
 2. Puanlar, testin normlarına göre değerlendirilir.
 3. Test sonuçları, bireyin özellikleri hakkında yorumlanır.

Psikolojik testlerin yorumlanması, uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle, psikolojik testlerin yorumlanması için alanında uzman bir psikolog veya psikolojik danışmandan yardım alınması önemlidir.

Psikolojik Testlerin Faydaları

Psikolojik testler, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek değerli araçlardır. Psikolojik testler, aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

 • Bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesine yardımcı olur.
 • Bireylerin kariyer hedeflerini belirlemesine yardımcı olur.
 • Bireylerin psikolojik sorunlarını tespit etmesine yardımcı olur.
 • Bireylerin psikolojik sorunlarının tedavisine yardımcı olur.

Psikolojik testler, bireylerin yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilecek değerli araçlardır.