Persona insanlarla ilişki kurmak için taktığımız bir maskedir. Jung bu kelimeyi ‘’insanın kendisi olmayan bir karakteri yaşaması’’ anlamında kullanmıştır. Şöyle de denebilir; toplumun onayını almak için, dış dünyaya karşı takındığımız maskedir. Böylece ilişkilerimizi basitleştiririz, bir takım tehlikelerden korunur, bir takım şeyleri elde
Read More