Ergenliğin Psikolojik Belirtileri

Ergenlik genç kızların ve genç erkeklerin hormon değişime uğramaları esnasında yaşadıkları bir evredir. Ergenlik bir psikolojik bozukluk değildir, hemen hemen tüm insanların standart olarak yaşadıkları on yıl kadar süren bir süreçtir. Kişiden kişiye değişmek suretiyle belli bir yaş aralığında hemen hemen tüm bireyler ergenlik dönemine geçirmektedirler. Ergenlik ve duygular daha hassas ve daha kabarık olmakla beraber, pekçok boş noktada fikir ve istek var olabilir. Ergenliğin belli başlı kuralları olmamakla beraber herkese farklılık gösterebilir ve sosyal ortamlara, aile içi yapılanmaya bağlı olarak değişmektedir.

Çocuğunuzun ergenliğe girdiğini anlayabileceğiniz en büyük işaretlerden biri agresif hal hareketlerdir. Hemen hemen her çocuk ergenliğe girdiğinde normal şartlarda sergilediği tavırlardan daha uç noktada tavırlar sergilemektedir. Bu minvalde çocuğunuzun ergenliğe girdiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ergenlik başladığı zaman kendi içine kapanma, özel hayatını koruma isteği, yetişkinlere özenme, sevgi başlıklı konulara daha fazla eğilimli olma gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Ergenliği ağır atlatan çocuklarda tüm bu duygular daha uç noktalarda yaşanır ve pekçok farklı psikolojik probleme de sebep olabilir. Bu sebeple çocuğunuzun ergenliğe girdiğini anladığınız zaman ılımlı olmalı ve özel hayatına saygı duyarak yaklaşmasınız. Sizinle rahat bir biçimde konuşmasını sağlayarak bu dönemde yaşayacağı problemleri en aza indirebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuz ergenlik döneminde sizden alacağı destek sayesinde daha özgüvenli ve daha sosyal bir birey olacaktır.