Ergenlik genç kızların ve genç erkeklerin hormon değişime uğramaları esnasında yaşadıkları bir evredir. Ergenlik bir psikolojik bozukluk değildir, hemen hemen tüm insanların standart olarak yaşadıkları on yıl kadar süren bir süreçtir. Kişiden kişiye değişmek suretiyle belli bir yaş aralığında hemen hemen tüm
Read More