Özgül Öğrenme Bozukluğu (Disleksi)

ozgul_ogrenme_guclugu_nedir

Özgül öğrenme  tanısı alabilmesi için bireyin okul sürecini, iş yaşamı ve sosyal hayatını etkilemesi gerekir. Genellikle çocuk 2. Sınıfa geçtiği zaman kendini belli eder.

Bu durumdan etkilenen iki temel çocuk grubu tanımlanmıştır. En çok etkilenen çocuklar heceleme ve okuma gibi dil becerilerinde problem yaşayan çocuklardır.

Daha küçük bir grubun ise problem çözmek ile ilgili zorlukları bulunmaktadır: kendini diskalkuli olarak gösteren görsel-mekansal motor ve/veya dokunsal-algısal problemler.

Okul yaşındaki çocuğun %4’ünde görülür. ÖÖB erkeklerde görülme sıklığı kızlara göre 2-4 kat daha fazladır.

Bir çocuktaki davranışsal ve sosyal sonuçlar, bozulmanın ağırlık derecesine, var olan eğitimsel rehabilitasyonuna ve sosyal desteğe göre değişmektedir.

ÖÖB tanısı almış çocukların yaklaşık %40’ı liseyi tamamlamadan okulu bırakmaktadır.

Bu bozukluğun yetişkinlik döneminde de devam etme olasılığı oldukça yüksektir. Yetişkin işlevselliği üzerinde en çok etkisi olan özgül öğrenme bozukluğu türü matematik ile ilgili olan problemlerdir.

ÖÖB olan çocukların özellikle kaygı ve duygudurum bozukluklarının yanı sıra, otizm, gelişimsel koordinasyon bozukluğu ve iletişim  bozuklukları gibi davranışsal veya duygusal problemler yaşama ihtimalleri daha yüksektir.

Okumada Bozulmaların Olduğu (Disleksi) Özgül Öğrenme Bozukluğu

Özgül öğrenme bozukluğu namı değer disleksi tanısı almış çocuk, yaşından ve zekasından beklenen düzeyde okuyamadığında olur.

Farklı şekillerde ortaya çıkabilir:  Kişi içinden okurken anlamada veya hızda yaşadığı zorluk; kişi sesli okurken doğruluk ile ilgili yaşadığı zorluk; kişi hecelemeye çalışırken heceleme ile ilgili yaşadığı zorluk.

Her zeka düzeyinde görülebilir.

Disleksi, farklı çevresel faktörler (kurşun zehirlenmesi, düşük sosyoekonomik durum) ve ailesel nedenlere atfedilir. Çocukluktaki gelişim için önemli olan erken uyaranları daha az karşılaşmış sosyal olarak dezavantajı çocuklar özellikle riskli gruptadır.

Disleksinin erken teşhisi, sonucun daha iyi olmasını sağlayabilir. Bir çalışmada, 7 yaşında tedavi edilen çocukların 14 yaşlarında normal olarak okudukları bulunmuştur.