Pedagog ile Psikolog Arasındaki Farklar

Pedagog ve psikolog, insanların zihinsel ve duygusal sağlıkları ile ilgilenen iki meslek grubudur. Ancak bu iki meslek grubu arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Pedagog

Türk Dil Kurumu’na göre pedagog, “eğitim bilimci, eğitimci” demektir. Yani pedagoglar, eğitim ve öğretim süreçleri ile ilgilenen kişilerdir. Pedagogların temel amacı, bireylerin eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek ve geliştirmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Pedagoglar, genellikle 4 yıllık psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun olurlar. Ancak bazı üniversitelerde pedagog unvanı ile eğitim veren pedagoji bölümleri de bulunmaktadır.

Pedagoglar, eğitim ve öğretim alanında çeşitli alanlarda çalışabilirler. Örneğin, okul öncesi eğitim kurumlarında, ilköğretim kurumlarında, ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk esirgeme kurumlarında, aile danışmanlığı merkezlerinde, iş yerlerinde ve benzeri kurumlarda görev alabilirler.

Pedagogların başlıca görevleri şunlardır:

 • Bireylerin eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek ve geliştirmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak
 • Bireylerin öğrenme becerilerini geliştirmek
 • Bireylerin akademik başarılarını artırmaya yardımcı olmak
 • Bireylerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek
 • Bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Bireylerin öz farkındalıklarını geliştirmek
 • Bireylerin kariyer planlama süreçlerine yardımcı olmak

Psikolog

Psikolog, insan zihninin ve davranışlarının bilimsel olarak incelenmesi ve bu alandaki bilgi ve becerileri kullanarak insanların zihinsel ve duygusal sorunlarının çözümüne yardımcı olan kişidir.

Psikologlar, genellikle 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olurlar. Ancak bazı üniversitelerde psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapan kişiler de psikolog unvanını kullanabilirler.

Psikologlar, çeşitli alanlarda çalışabilirler. Örneğin, klinik psikoloji, çocuk psikolojisi, yetişkin psikolojisi, endüstriyel-organizasyonel psikoloji, eğitim psikolojisi, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi ve benzeri alanlarda görev alabilirler.

Psikologların başlıca görevleri şunlardır:

 • İnsan zihninin ve davranışlarının bilimsel olarak incelenmesi
 • İnsanların zihinsel ve duygusal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
 • İnsanların sağlıklı bir zihinsel ve duygusal gelişim göstermesine yardımcı olmak
 • İnsanların potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak

Pedagog ile Psikolog Arasındaki Farklılıklar

Pedagog ve psikolog arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Eğitim: Pedagoglar, eğitim bilimleri alanında eğitim alırlar. Psikologlar ise, psikoloji alanında eğitim alırlar.
 • Fokus alanı: Pedagogların odak alanı, eğitim ve öğretim süreçleridir. Psikologlar ise, insan zihninin ve davranışlarının bilimsel olarak incelenmesidir.
 • Görevler: Pedagogların görevleri, bireylerin eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek ve geliştirmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Psikologlar ise, insanların zihinsel ve duygusal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, insanların sağlıklı bir zihinsel ve duygusal gelişim göstermesine yardımcı olmak ve insanların potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.