Psikologlar ne yapar ne yapmaz? Psikoloğun İyi Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

konuşan adam

Psikolog ve psikiyatristin ayrımını yapmak kafa karıştırıcı olabiliyor çoğu zaman da merak edilen hangisinin ilaç yazıp yazmadığı. İlaç yazmıyorsa ne yapıyor?

Konuşuyor mu? Tavsiyeler mi veriyor? Ne kadar fayda sağlayabilir gibi diğer sorular da akla düşüyor hemen.

Öncelikle psikologlar, ruhsal alanda hizmet verebilmek için gerekli olan eğitime ve donanıma sahiptir. Psikolojik destek almak istediğiniz terapistin 4 yıllık Psikolojik lisans eğitimi ile hizmet vereceği alanla ilgili aldığı psikoterapi eğitimlerini almıştır ve danışan seanslara başlamadan önce bu konuda emin olmak için teyit edebilir.

Psikologlar var olan yaşam koşullarını değiştirmez, dikte etmez, kendi fikirlerini kabul etmeye zorlamaz. Var olan yaşam koşullarına farklı bakış açıları sunar.

Psikologlar ilaç yazmaz. Vereceği hizmet ve kendi yetkinliği hakkında net olarak açıklama yapar. Danışan onay vermeden müdahale etmeye başlamaz. Danışanın başvurduğu durumda yetkinliği yoksa başka bir psikoloğa yönlendirir ya da süpervizyon alarak sürece kendini geliştirerek katılır.

Psikolog sadece bilimsel veriler ve başarısı kanıtlanmış yöntemler çalışır. Diğer yöntemlerden kaçınarak ilk gayesi bireye zarar vermemektir.

Psikolog sadece dinlemez. Yine bilimsel olarak ispatlanan teknikler uygulayarak tedaviyi olumlu yönde geliştirir.

Psikolog danışanlarıyla sohbet etmez, arkadaş olmaz, aralarında profesyonel bir ilişki kurar. Seans dışında görüşmez. Duygusal yakınlık kurmaz. Tanıdıklara terapi uygulayamaz.

Psikolog seansta edindiği bilgileri gizi tutar. Hiç kimseyle paylaşmaz. Danışanın kendine ve başkasına zarar verme tehlikesi olmadığı takdirde.

Psikolog danışanın dini görüşü, yaşı cinsiyeti, etnik kökeni, sosyoekonomik düzeyi, inançları, eğitim düzeyi fark etmeksizin herkese eşit davranır. Ayrımcılık yapmaz ve yargılamaz.

Tüm bu maddeler psikologların uyması gereken genel etik kurallarıdır. Danışanların bu konuda bilinçli olması alacağı hizmetin kalitesi açısından önem arz eder. Eğer bu maddelerden herhangi birinde bir problem yaşadıysanız Türk Psikologlar Derneğine şikayet edebilir ve başka bir uzmandan destek alma arayışına geçebilirsiniz.