Psikolojik Sorunların Belirtileri Nelerdir?

Psikolojik Sorunlar

Ruh sağlığına ilişkin yaşanan bozukluklar, kişinin yaşamını fazlasıyla olumsuz yönde etkileyen ve mutlaka ciddiyetle tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarıdır. Kişinin ruhsal anlamda meydana gelen herhangi bir problem, başta iletişim, kişiler arası ilişkiler olmak üzere sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemeye başlar. Sosyal yaşamında bozulmalar yaşamaya başlayan kişiler daha sonra fizyolojik olarak da sorunlar yaşamaya başlar. Bu sorunlar başlıca

• kas ağrıları
• yorgunluk
• Halsizlik
• iştahsızlık veya iştahın artışı
• uyku düzeninde bozulma
• yorgun olarak güne başlama
• duş almak yemek yemek gibi rutin işleri yaparken bile fazlasıyla isteksiz olma zorlanma
• umutsuz ve çaresiz duygulara kapılma
• kişilerle iletişim kurmaktan kaçınma

şeklinde sıralanabilir. Sıralanan belirtilerin birkaçı aynı ayna görülebilir veya bir belirti şiddetli şeklinde de ortaya çıkabilir. Bu belirtiler gözlemlendiğinde kişinin psikolojik olarak doğru biçimde değerlendirilmesi büyük önem taşır.

En yaygın olarak karşımıza çıkan psikolojik hastalıklar;

• Depresyon
• Obsesif-Kompulsif Bozukluk
• Sosyal Fobi
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Panik Bozukluğu
• Bipolar Bozukluğu
• Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
• Yaygın Anksiyete Bozukluğu
• Madde ve Nikotin Bağımlılığı