‘’Hiçbir zaman ihtiyacım olan sevgiyi hissedemeyeceğim.’’ Duygusal yoksunluğu kısaca ve net anlatan bir cümle aslında. Erken çocuklukta anne baba ve çevreden yeterince sevgi, ilgi, sıcaklık hissedememiş bireylerde görülen şema kimyasıdır. Sevginin bir başarı karşısında koşullu olarak alındığı, anlaşılmayan, kabul edilmeyen, şefkat gösterilmeyen,
Read More