‘’Hiçbir zaman ihtiyacım olan sevgiyi hissedemeyeceğim.’’ Duygusal yoksunluğu kısaca ve net anlatan bir cümle aslında. Erken çocuklukta anne baba ve çevreden yeterince sevgi, ilgi, sıcaklık hissedememiş bireylerde görülen şema kimyasıdır. Sevginin bir başarı karşısında koşullu olarak alındığı, anlaşılmayan, kabul edilmeyen, şefkat gösterilmeyen,
Read More

    İlişkilerde temel kural karşılıklı mağdur olunmadığı, dengeli bir etkileşimin yaratılabilmesidir. Eğer bu denge kurulamazsa, taraflardan biri ‘’kendi duygularını görmezden gelerek sürekli karşı tarafı mutlu etmeye’’ çalışacaktır. Böylece ilişkide olumsuz durumlar gelişecek ve ilişkiyi tıkanma noktasına getirecektir. Peki Neden Hayır Diyemiyoruz?
Read More

İlişkilerde Drama Üçgeni; Kurtarıcı mısın? Kurban mı? Yoksa Suçlayıcı mı? Sternberg’in teorisine göre kurduğumuz ilişkilerde ya kurban ya kurtarıcı ya da suçlayıcı olduğumuz drama üçgenini yaşıyoruz. Çoğu zaman farkında olmadan bazılarımız ya KURBAN oluyoruz; kurtarılmayı bekliyoruz, sürekli mağdur hissediyoruz, seçimlerimizin sorumluluğunu alamıyoruz,
Read More

İlişkilerin Bitmesine Yol Açan Mahşerin Dört Atlısı Gotmann yaptığı uzun araştırmalar sonucunda ilişkilerin bitmesine yol açan 4 temel davranış biçimini ortaya koymuştur. Bu davranış biçimleri; aşağılama, eleştiri, sürekli savunma halinde olma ve duvar örmedir. Aşağılama; ‘’ Beceriksizsin. Hiçbir şeyi halledemezsin. Bu yaptığın
Read More