Bağlanma Stilimiz İlişkilerimizi Nasıl Etkiliyor?

Bağlanma Stilimiz İlişkilerimizi Nasıl Etkiliyor

Bağlanma kuramı Jhon Bowlby tarafından bebeğin bakım vereni ile kurduğu ilk bağın ilişkilerimize önemini anlatan bir kuram. Güvenli, Kaygılı ve Kaçıngan olarak da üç ana bağlanma stilinden bahseder.

Şöyle ki;

İhtiyacı olduğunda bakım verenini yanında bulan bir bebek olarak büyüdüyseniz eğer, ikili ilişkilerinizde de problemler yaşadığınızda partnerinize ihtiyacı olduğu desteği vermekte kendinizi çok rahat hissedersiniz. Güvenli bir bağlanan ile birlikteyseniz eğer, ilişkinizde şeffaflık, dürüstlük ve iletişime açıklığı tecrübe ediyorsunuz demektir.

Kaygılı bir bağlanan ile birlikteyseniz eğer, karşı tarafın sevgiden sürekli olarak emin olma isteğiyle karşılaşacaksınız demektir. Acaba beni seviyor mu? Benimle mutlu mu? Bu tarz tekrarlayan söylemler, dayanılmaz bir duygusal açlığı işaret eder aslında. Bir yandan güven ve destek istenirken bir yandan da ilişkiyi sabote etme çabaları olabilir.

Son olarak bir kaçıngan bağlanan ile birlikteyseniz eğer, tüm yakınlık kurma çabalarınız sonuçsuz kalabileceği bir dizi davranış gözlemleyebilirsiniz. Bağımsızlık ve izolasyon ihtiyacı güden partnerleriniz muhtemelen kaygılı bir bağlanan. İsteklerinin kabul görmeyeceğinden emin oldukları için, bu isteklerini hiç dile getirmeden kendilerini ilişkiden soyutlayabilirler.