aldatmak

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda aldatma erkek davranışı olarak görülüyorken, genç evlilerde kadında aldatma oranı artmıştır. Erkeklerde %50 kadınlarda %30-40 olarak belirlenmiştir.

Aldatmanın tanımı yapacak olursak; eşin ya da partnerin izni ve rızası olmadan üçüncü bir kişiyle veya daha fazla kişilerle cinsel/duygusal ilişki yaşamasıdır diyebiliriz.

Evlilik farkında olunan veya olunmayan bir çok duyguyu barındırır. Aşk, öfke, nefret, kıskançlık, neşe, bağlılık, hayranlık, korku, acıma, iğrenme, suçluluk ve diğer pek çok duyguyu…

Ve yine aldatma da pek çok nedenle olabilir. Hobi, nefret, naziklik gibi duygular.(Glass&Wr. 1992)

Kadınlar genelde aldatmanın mutsuz evliliklerde olduğuna inanır. Ve yine aldatan kadınların çoğu erkeklerle karşılaştırıldığında evliliklerinde mutsuz iseler ilişki yaşıyor.

Evlilik dışı ilişki tehlike arz eder ve evliliğin istem dışı ve kolayca bitmesine neden olabilir.

Evlilik dışı ilişkinin diğer partner tarafından bilmezden gelmesi ilişkiyi krizden koruyabilir. Ancak evlilik dışı ilişki yeniden değerlendirildiğinde, durdurulduğunda ve eşe açıklandığında, evlilik daha yakın hale gelebilir. Evet bu korku veren bir şeydir. İlişkiyi yok saymak çatışmadan korur ama aynı zamanda çözülebilecek sorunlardan da kaçınmayı sağlar.

Herhangi bir evlilik krizinden sonra, evlilik daha iyi ya da daha kötü olabilir.

 Eğer ilişki kuvvetle reddedilir, üzerinde konuşulmaz ve yok sayılırsa, hep şüphe olarak kalırsa,

Eğer ilişkiye giren, evliliğe dönemeyecek kadar kendini suçlu hissederse,

Eğer aldatılan, büyük bir öfke ile cezalandırma davranışlarına girerse,

Güven duygusu onarılamaz, beklentiler sağlanamazsa karşılıklı sorunlar devam eder.