Bağlanma

Jhon Bowlby tarafından 1940 ta geliştirilen kuramdır. Bağlanma kuramı bebeklikte anne-çocuk ilişkisinin kalitesinin yetişkinlikteki ilişki kurma stillerine yansımasını, ilişkilerin nasıl başladığını, neden sürdüğünü neden sürmediğini, insanların eş seçiminde hangi faktörlerden nasıl etkilendiklerini açıklamaya çalışır.

Bebek-anne ilişkisinde ‘güvenli bağlanan’ bebekler yetişkin ilişkilerinde de bu bağlam üzerinde hareket ederler. Bu bağlanma şekline sahip bireyler ‘olumlu benlik-olumlu öteki’ algısına sahiptir. Bu bireyler içten samimi ilişkiler kurabilir, iş birliğine açıktır, kendisinden iyi sözlerle ifade eder, hata karşısında suçluluk duyabilir, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında yüzleşip bununla başa çıkabilecek stratejiler üretebilir, terk edilmekten korkmazlar, tek başına olmaktan korkmazlar ve üretken bir yaşam sürerler.

Bebek-anne ilişkisinde ‘güvensiz bağlanan’ bebekler de güvenli bağlanan bebeklerin tam zıttıdır. Yetişkinlikte bu bağlanma stiline sahip olan bireyler dış dünyaya güven geliştiremezler ve kendisinin yeterince sevilen bir canlı olduğuna inanmazlar

Güvensiz bağlanma; kaçınmalı, kaygılı ve karmaşık bağlanma şeklinde görülür. Kaçınmalı bağlanan bireyler genellikle ilişki kurmaktan kaçarlar, sorunla ya da kişiyle yüzleşmek yerine küsüp, içe çekilirler, hata karşısında utanç duyarlar, kendisinden söz ederken ifadeleri olumsuz olabilir, pasif agresiftir ve tek başına geçirdiği zaman bağımlısıdır.

Kaygılı bağlanma örüntüsüne sahip bireyler ise çevrelerindeki insanlardan yüksek oranda yakınlık talep ederler. Fakat insanlara çok az güvendikleri için aradıkları yakınlığı kurmakta zorlanırlar. Genellikle daha duygusal, sahiplenici ve kıskanç tutum ve davranışlara sahiptir. İlişkiyi tehdit eder ve son söze başvurabilir.

Bağlanma tarzlarımız kaderimiz midir? Oluşan güvensiz bağlanma stilimizle ilişkilerimizde problem yaşamak kaçınılmaz mı? Elbette çocuklukta geliştirdiğimiz olumsuz benlik algımız psikoterapi yardımıyla değiştirilebilir. Olumsuz duygularımızla başa çıkmayı öğrenebilir ve benlik algımızı iyileştirebiliriz.

İlişkilerinizde yakınlık, güven, samimiyet, bağlılık ve olumlu benlik algısının verdiği keyifle yaşamanız dileğiyle…