Duyu bütünleme, beynin duyusal bilgileri alıp işlemesini ve vücudun buna uygun tepki vermesini sağlayan bir süreçtir. Görme, işitme, dokunma, tat alma ve koku alma dahil olmak üzere tüm duyuları içerir.

Duyu bütünleme işlemi şu adımları içerir:

 1. Duyusal girdi: Duyusal organlar (gözler, kulaklar, cilt, vb.) çevreden gelen bilgileri alır.
 2. Duyusal işleme: Beyin, duyusal organlardan gelen bilgileri yorumlar ve anlamlandırır.
 3. Duyusal tepki: Beyin, duyusal bilgilere göre vücudun nasıl tepki vereceğine karar verir.

Duyu bütünleme, günlük yaşamın birçok yönü için önemlidir. Öğrenme, davranış, motor beceriler ve sosyal etkileşimi etkiler.

Duyu bütünleme bozukluğu (SPD), beynin duyusal bilgileri işlemesini zorlaştıran bir durumdur. SPD’li çocuklar, duyusal girdiye aşırı veya yetersiz tepki verebilirler. Ayrıca duyusal bilgileri organize etmekte ve anlamlandırmakta zorlanabilirler.

SPD’nin belirtileri şunlardır:

 • Duyusal uyaranlara aşırı veya yetersiz tepki verme
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Öğrenme güçlükleri
 • Davranış sorunları
 • Motor beceri gecikmeleri
 • Sosyal etkileşim sorunları

SPD’nin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. SPD, erken çocukluk döneminde teşhis edilir ve tedavi edilirse en iyi sonucu verir.

SPD tedavisi genellikle duyusal bütünleme terapisi içerir. Duyusal bütünleme terapisi, çocuğun duyusal sistemini organize etmesine ve duyusal bilgilere daha etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olmayı amaçlar. Terapi, bir ergoterapist tarafından sağlanır ve genellikle aşağıdakileri içerir:

 • Vestibüler uyarım: Salıncak, dönme tahtası ve trambolin gibi aktiviteler
 • Proprioceptif uyarım: Derin basınç ve ağır iş aktiviteleri
 • Taktil uyarım: Farklı dokularla çalışma
 • Görsel uyarım: Işık ve renk aktiviteleri
 • İşitsel uyarım: Müzik ve ses aktiviteleri

Duyu bütünleme, çocukların gelişimi için önemli bir süreçtir. SPD’li çocuklar, duyusal sistemlerini geliştirmelerine ve günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için duyusal bütünleme terapisi gibi müdahalelere ihtiyaç duyabilir.