OTİZM NEDİR?

otizm

Otizm nedeni tam olarak bilinmeyen farklı boyutları ve klinik tablolarıyla hem genetik hem çevresel nedenleri olan heterojen bir nörogelişimsel bozukluktur. Genellikle erken çocuklukta fark edilir. Otizm fark edildiğinde deneyim ve eğitim ile büyük ölçüde değiştirilse de yaşam boyu devam eder.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN (OSB) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Semptomları üç genel kategoriye ayrılır;

İLETİŞİM;

Normal duyumlarına rağmen otizmli bireylerin konuşmaları yıllarca gecikebilir.

Çok yüksek sesle veya normal konuşmanın ritmini oluşturan ses tonundaki iniş çıkış olmadan düz bir şekilde konuşabilirler.

Söyleneni duymuyormuş gibi davranabilirler.

İletişim kurarken kullandığımız gülümseme, kafa sallama gibi yapılan beden dilini ve diğer sözle olmayan ifadeleri kullanamazlar.

Soyut kelimeleri, yapılan mizahı anlayamayabilirler.

Genellikle konuşmaya başlamakta ve konuşmayı devam ettirmekte zorluk yaşarlar.

Daha çok kendi kendilerine konuşurlar.

SOSYALLEŞME;

Gelişimleri normal çocuklara göre daha yavaştır.

Aileler genellikle ikinci 6 aylık dönemden sonra çocukları ile göz kontağı kuramayınca, gülümsemelerine karşılık alamayınca veya sarılmayınca fark etmeye başlar.

Bebek bu dönemde ebeveynin davranışlarından kaçınır, kucaklanmaktan hoşlanmaz ve genellikle boşluğa bakar.

Diğer çocuklarla oynamazlar.

İletişim kurmakta zorlanırlar ve bu durum öfke nöbetlerine ve saldırganlığa neden olabilir.

MOTOR DAVRANIŞ;

Otizimli bireylerin motor gelişimleri zamanında olur ancak  bu davranışlar genellikle onları farklı yapan ve kendi seçtikleri davranışlardır.

Bu davranışlar genellikle; dönme, sallanma, el çırpma, kafasını vurma vs. görülür.

Katı bir biçimde rutine bağlı kalırlar ve değişime karşı direnirler.

Örneğin; dönen eşyaya ilgi duymak(çamaşır makinesi), döndürmek veya sıraya dizmek,

Kokulara, tatlara veya bazı kumaşlara karşı duyarlılık geliştirirler,

Kafalarını vurarak, derilerini yolarak veya diğer tekrarlayıcı davranışlarda bulunarak kendilerine zarar verebilirler.