En sade haliyle psikoterapi,  psikolojinin ilkelerine dayalı olarak psikolojik bir şikayeti olan danışan ve psikoterapist arasında gerçekleşen; kişinin kendisini ve çevresini anlamasını, kendinden memnun olabilmesini ve psikolojik bozukluğunu ortadan kaldırmasını amaçlayan değişim sürecidir.

Hayatın ilk yıllarında fizyolojik ihtiyaçlar baskın gelirken ileriki yıllarda psikolojik ihtiyaçlar baskın hale gelir. Yaş ilerledikçe psikolojik ihtiyaçlarda güçlenir ve kişilik yapısı ve davranışlarda etkili olurlar. Bu psikolojik ihtiyaçlarımızı doyuma ulaştırdığımız en doğal ortam ise ailemizdir. Kişinin yaşamında doyum sağlaması, yaşadığı topluma uygun birey
Read More

Terapinin amacı danışana sorunlarıyla nasıl başa çıkabileceğini öğretmektir. Terapiye gelen kişi aynı sorunlarla karşılaştığında tepkileriyle başa çıkmayı öğrenmiş olacaktır. Başa çıkamadığı durumlar olup tekrar terapiye ihtiyaç duyarsa bunun süresi daha kısa olur.

Terapi sürecinde en önemli ilkelerden biri danışan gizliliğidir. Danışanın paylaştığı hiçbir bilgi, ailesi dahil, danışanın rızası olmadan paylaşılamaz. Ancak hayati tehlikenin bulunduğu durumlarda gizlilik ilkesi ortadan kalkar.